Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Плай, Вип.13. – 2019. – 259 с. – ISSN 2312-
1815. – Резюме укр., англ., рос. мовами
У збірнику вміщено наукові статті, присвячені актуальним проблемам теорії та історії політичної
науки, політичним інститутам і процесам, геополітиці й міжнародним відносинам і дослідженням
молодих науковців.

Опубліковано: 2019-12-27

Специфіка формування регіональних політичних еліт в Україні

Олена Березовська-Чміль, Оксана Приймак

C.70-77

Національна безпека в сучасній Україні

Світлана Матвієнків, Назар Воробець

C.104-110